Konkursy • Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Jury konkursu w latach 2020-2023:

 • prof. Piotr Biler (UWr)
 • dr hab. Marek Bodnar (UW)
 • dr hab.Małgorzata Bogdan (UWr) (przewodnicząca jury)
 • prof. Dariusz Buraczewski (UWr)
 • dr Bogdan Ćmiel (AGH)
 • prof. Ewa Damek (UWr)
 • dr hab. Katarzyna Filipiak (PP)
 • dr hab. Tomasz Grzywny (PWr)
 • prof. Piotr Gwiazda (UW)
 • prof. Jarosław Harezlak (UWr oraz Indiana University)
 • dr hab. Alicja Jokiel-Rokita (PWr)
 • dr hab. Mateusz Kwasnicki (PWr)
 • dr hab. Błażej Miasojedow (UW)
 • dr Tatiana Odzijewicz (SGH)
 • prof. Krzysztof Oleszkiewicz (UW)
 • dr hab. Barbara Pękala - UR
 • dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba (UW)
 • dr Wojciech Rejchel (UMK)
 • prof. Tomasz Rolski (UWr)
 • prof. Krzysztof Szajowski (PWr)
 • prof. Jacek Wesołowski (PW)
 • dr hab. Maciej Wilczyński (PWr)

Jury konkursu w latach ubiegłych


Laureaci

 • 2019 Konkurs LIII
  • Jakub Skrzeczkowski (I nagroda)
   Uniwersytet Warszawski
   Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter
  • Agnieszka Zięba (II nagroda)
   Politechnika Warszawska
   Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów
  • Krzysztof Kępczyński (II nagroda)
   Uniwersytet Warszawski
   Asymptotics of supremum distribution of two-dimensional Gaussian processes
Wyróżnienia:
 • Jakub Madej
  Politechnika Łódzka
  Ubezpieczenia grupowe dla zaleznych czasów zycia
 • Maciej Śliwiński
  Politechnika Wrocławska
  Dyskretne półgrupy Feynmana-Kaca


 • 2018 Konkurs LII
Zastosowania Matematyki:
 • Bartłomiej Polaczyk (I nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries
  opiekun naukowy: prof. dr hab. Radosław Adamczak
 • Paweł Nałęcz-Jawecki (II nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Propagacja, rekoneksje i zanik frontów biegnących w geometriach modelujących kształ neuronów
  opiekun naukowy: prof. Tomasz Lipniacki oraz prof. Piotr Bogusław Mucha
 • Maciej Miśta (III nagroda)
  Politechnika Wrocławska
  Czasy trafienia w zbiory dla proceów Levy'ego na prostej.
  opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Grzywny


Zastosowania Matematyki:
 • Michał Ciach (I nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Modelowanie reakcji dysocjacji białek w spektrometrii masowej
  opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Gambin
 • Katarzyna Jabłońska (III nagroda)
  Uniwersytet Jagieloński
  Reprezentacje liniowe grup i ich zastosowanie w genetyce
  opiekun naukowy: dr Ewa Cygan
 • Łukasz Maziarka (III nagroda)
  Uniwersytet Jagieloński
  Stochastyczne równania rózniczkowe wstecz - teoria, zastosowania, symulacje.
  opiekun naukowy: dr Dariusz Zawisza


 • 2016 Konkurs L
Teoria prawdopodobieństwa:
 • Bartosz Sobolewski (II nagroda)
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Odporne testy permutacyjne
  opiekun naukowy: prof. dr. hab. inż. Zbigniew Szkutnik
Zastosowania Matematyki:
 • Łukasz Błaszczyk (I nagroda)
  Politechnika Warszawska
  Metody oszczędnego próbkowania w algebrze kwaternionów
  opiekun naukowy: dr. Agnieszka Badeńska
 • Kajetan Muszyński i Paweł Nałęcz-Jawecki (II nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Funkcja potencjału a ewolucyjna stabilność strategii w układach o skończonej liczbie graczy
  opiekun naukowy: prof. dr. hab. Jacek Miękisz
 • Justyna Kemska (III nagroda)
  Uniwersytet Wrocławski
  Nowy test badający zgodność z rozkładem dwuwymiarowym normalnym
  opiekun naukowy: dr Grzegorz Wyłupek
 • Elżbieta Zazulak (III nagroda)
  Uniwersytet Jagielloński
  Matematyczne aspekty skal muzycznych
  opiekun naukowy: dr hab. Marta Kosek

Fotografie z uroczystego ogłoszenia wyników L Konkursu


 • 2015 Konkurs XLIX
Teoria prawdopodobieństwa:
 • Tomasz Juszczyszyn (II nagroda)
  Politechnika Wrocławska
  Funkcje i wartości własne podporządkowanych ruchów Browna
  opiekun naukowy: dr. hab. inż. Mateusz Kwaśnicki
 • Mariusz Olszewski (III nagroda)
  Politechnika Wrocławska
  Błądzenie losowe na grafie Sierpińskiego
  opiekun naukowy: dr. inż. Kamil Kaleta
 • Mateusz Rapicki (III nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  A maximal inequality for stochastic integral
  opiekun naukowy: dr. hab. Adam Osękowski
 • Rafał Meller (wyróżnienie)
  Uniwersytet Warszawski
  Extremal particles in branching processes
  opiekun naukowy: dr. Piotr Miłoś
 • Agnieszka Piliszek (wyróżnienie)
  Politechnika Warszawska
  Charakteryzacje niezależnościowe rozkładów gamma i Kummera
  opiekun naukowy: prof. dr. hab. Jacek Wesołowski
Zastosowania Matematyki:
 • Grzegorz Łoś (II nagroda)
  Uniwersytet Wrocławski
  Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych
  opiekun naukowy: dr. Paweł Lorek
 • Tomasz Dąbrowski (III nagroda)
  Uniwersytet Wrocławski
  Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach
  opiekun naukowy: prof. dr. hab. Ryszard Szekli
 • Marcin Wątorek (III nagroda)
  Politechnika Krakowska
  Stochastyczne modelowanie giełdowych baniek spekulacyjnych
  opiekun naukowy: dr. inż. Bartosz Stawiarski
 • Katarzyna Staniewicz (wyróżnienie)
  Uniwersytet Wrocławski
  Wykrywanie punktu zmiany w danych akcelerometrycznych w oparciu o modelowanie za pomocą mieszanek
  opiekun naukowy: dr. Andrzej Dąbrowski
 • Marta Wolnowska (wyróżnienie)
  Uniwersytet Wrocławski
  Nowy nieparametryczny test w problemie testowania niezależności
  opiekun naukowy: dr. Grzegorz Wyłupek

Sponsorzy nagród


 • 2014 Konkurs XLVIII
Teoria prawdopodobieństwa:
 • Michał Strzelecki (I nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Nierówności dla funkcji sprzężonych i martyngałów
  opiekun naukowy: dr hab. Adam Osękowski
 • Piotr Dyszewski (II nagroda)
  Uniwersytet Wrocławski
  Losowe równanie różnicowe w przypadku ciężkoogonowym
  opiekun naukowy: prof. Dariusz Buraczewski
 • Marta Strzelecka (III nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Problem izoperymetryczny dla miary wykładniczej
  opiekun naukowy: prof. Rafał Latała
 • Tomasz Żórawik (III nagroda)
  Politechnika Wrocławska
  Stochastyczna reprezentacja uogólnionych równań Kołmogorowa
  opiekun naukowy: dr hab. Marcin Magdziarz
Zastosowania Matematyki:
 • Marek Skarupski (II nagroda)
  Politechnika Wrocławska
  Combined optimal stopping algorithms
  opiekun naukowy: prof. Krzysztof Szajowski
 • Małgorzata Pakuła (III nagroda)
  Uniwersytet Śląski
  Multi-skill staffing algorithms in call centers
  opiekunowie naukowi: prof. Ger Koole i dr Andrzej Olbryś
 • Roman Stasiński (III nagroda)
  Uniwersytet Warszawski
  Rozwinięcie wokół równowagi szczegółowej dla rozkładu stacjonarnego w modelu autorepresji genu
  opiekun naukowy: dr hab. Jacek Miękisz

Nagrody ufundowała Fundacja "Polska Miedź".

Sponsorzy nagród


 • 2013 Konkurs XLVII
  • Kamil Bogus (I nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Oszacowania gęstości prawdopodobieństw przejścia dla procesów Bessela na półprostych
   opiekun naukowy: dr Jacek Małecki
  • Jacek Podlewski (I nagroda)
   Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
   Minimalizacja ryzyka empirycznego w problemach odwrotnych(praca magisterska)
   opiekun naukowy: dr hab. Zbigniew Szkutnik
  • Michał Bosy (III nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Estymatory największej wiarygodności w rodzinach wykładniczych(praca magisterska)
   opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, dr hab. Maciej Wilczyński;
  • Wojciech Ganczarek (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   "Mathematical Models for Epidemic Spreading on Complex Networks''
   opiekun naukowy: dr Dominik Kwietniak.
  • Tomasz Jetka (III nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Nitrogen Assimilation in Escherichia Coli: how do Cells Process Information
   opiekunowie naukowi: dr Michał Komorowski, prof. dr hab. Jacek Miękisz
  • Bartłomiej Miziński (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Zastosowanie korelacji przestrzennych w prognozowaniu lokalnych zmian poziomu oceanu
   opiekunowie naukowi: dr hab. Tomasz Niedzielski, dr hab. Krzysztof Topolski
  • Piotr Sobczyk (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Ukryte łańcuchy Markowa i ich zastosowanie do wykrywania sekwencji kodujących białko w genomach prokariotycznych
   opiekunowie naukowi: dr Paweł Błażej, dr hab. Krzysztof Topolski

Nagrody ufundowała Fundacja "Polska Miedź".

Sponsorzy nagród


 • 2012 Konkurs XLVI
  • Marta Bech (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Stable feature selection methods
   opiekun naukowy: dr Adam Zagdański
  • Paweł Zwoleński (II nagroda)
   Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląśkiego
   Asymptotyka rozwiązań równań transportu opisujących dwufazowy model cyklu komórkowego
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
  • Rafał Baranowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   ** Teoria Hunta dla zespolonych półgrup miar
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Paweł Głowacki;
   ** ``Rzadka analiza składowych głównych''
   opiekun naukowy dr hab. inż. Małgorzata Bogdan.
  • Paulina Pabiańska (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
   Zastosowanie teorii gier w analizie zjawiska szarej strefy gospodarki
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksandra Orpel
  • Łukasz Skowronek (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
   Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Kobak
  • Hubert Szymanowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Testy zgodności dla nieprecyzyjnych danych
   opiekun naukowy: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Nagrody ufundowała Fundacja "Polska Miedź" oraz SAS Institute Poland szkolenie w zakresie oprogramowania SAS dla Pani Marty Bech.

Sponsorzy nagród


 • 2011 Konkurs XLV
  • Tomasz Tkocz (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Miara Gaussowska jednokładnych obrazów zbiorów wypukłych rotacyjnie niezmienniczych w Cn
  • Jakub Chorowski (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Rozkłady trafi enia hiperbolicznego ruchu Browna
  • Agata Sakowicz (II nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Konstrukcje pewnych harnessów kwadratowych
  • Paulina Szymańska (II nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Modelowanie procesu samoregulacji genu
  • Łukasz Płócieniczak (III nagroda)
   Wydział Podstawowych o Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Mathematical Models of Corneal Topography
  • Bartlomiejowi Ząberowi (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego
   Waiting times distribution in call blending models
  • Damian Brzyski (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego
   Wykorzystanie teorii łańcuchów Markowa w modelowaniu wyników drużyn piłkarskich polskiej ekstraklasy
  • Wojciech Cygan (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Asymptotic of the Green function for subordinated random walk
  • Jadwiga Józefczyk (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Testowanie symetrii
  • Adam Kurpisz (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Optymalna strategia zatrzymania dla problemu propagacji informacji
 • 2010 Konkurs XLIV
  • Marek Adamczyk (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Analiza algorytmu zachłannego dla problemu skojarzeń stochastycznych
  • Karol Szczypkowski (I nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Time dependent gradient perturbations of transition densities of stable processes
  • Krzysztof Drożdżewicz (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Charakteryzacje miar probabilistycznych za pomocą komutatorów
  • Bartosz Kołodziejek (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Rozklad Wisharta na stożku Lorentza
  • Natalia Soja (II nagroda)
   Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
   Twierdzenia graniczne dla geometrycznych miar empirycznych generowanych przez mozaiki Gilberta
  • Grzegorz Serafin (III nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Wybrane zagadnienia z teorii potencjału na przestrzeniach hiperbolicznych
  • Kamil Szpojankowski (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Wolne kwadratowe harnessy
  • Marzena Wojciechowicz (wyróżnienie)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Problemy wielokrotnego testowania
 • 2009 Konkurs XLIII
  • Marcin Małogrosz (I nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Nierówności splotu infimum i ich zastosowania
  • Krzysztof Choromański (II nagroda)
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
   Analiza ewolucji grafów losowych ze złożona struktura wierzchołków na przykładzie modelu Complex Preferential Attachment Scheme
  • Sebastian Orzeł (II nagroda)
   Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
   Analiza ułamkowego modelu Blacka & Scholesa
  • Marek Śmieja (III nagroda)
   Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
   Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych
  • Kamil Tabiś (III nagroda)
   Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
   Ekstrema średniej całkowej stacjonarnych procesów gaussowskich
  • Karolina Jasiak (wyróżnienie)
   Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
   Analiza matematycznego modelu mikrourządzeń elektromechanicznych
  • Maja Ewa Jamiołkowska (wyróżnienie)
   Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
   Proces bi–Pascala: definicja i własności
 • 2008 Konkurs XLII
  • Kamil Kosiński (I nagroda)
   Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Uogólnienia twierdzeń granicznych dla produktów sum zmiennych losowych.
  • Kamil Kaleta (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Teoria potencjału alfa-stabilnego ruchu Levy'ego na fraktalach
  • Paweł Stano (II nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki oraz Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Sciences
   Statistical tests for Markov Chains and Hidden Markov Models.
  • Konrad Kolesko (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny
   Zachowania asymptotyczne miar Poissona dla afinicznych grup przekształceń drzewa jednorodnego.
  • Maciej Kawecki (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki i Informatyki
   Identyfikacja składowych okresowych w wielowymiarowych szeregach czasowych.
  • Dorota Stankiewicz (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Zakład Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyk
   Twierdzenia graniczne dla maksymalnych modułów sum zmiennych losowych i oceny szybkości zbieżności.
  • Klaudyna Rozmiarek (Wyróżnienie)
   Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki
   Optymalizacja obróbki kłód drewna przy użyciu metod komputerowych.
 • 2007 Konkurs XLI
  • Piotr Czapla (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Odporne zagadnienie najkrótszej ścieżki z niepewnymi wagami.
  • Michał Seweryn (I nagroda)
   Politechnika Łódzka
   Mocne Prawa wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych.
  • Michał Kordy (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rangowe testy niezależności.
  • Michał Przykucki i Małgorzata Sulkowska (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Wybór wierzchołka przy losowym przeszukiwaniu grafu.
  • Marek Arendarczyk (III nagroda)
   Uniwersytet Wrocławski
   Asymptotyczne własności rozkładu supremum ułamkowego ruchu Browna na losowym przedziale.
  • Ilona Gucwa (III nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza
   Analiza symplektyczna układu dynamicznego typu Whithama oraz jego całkowalność.
  • Dawid Rybczyński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Słabe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny w skończonym czasie.
  • Arkadiusz Konior i Piotr Powałowski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Optymalizacja wydajności stochastycznych sieci Petriego.
  • Mikołaj Piniewski (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Warszawski
   Globalna dynamika w równaniach podwójnej dyfuzji.
  • Piotr Żebrowski (Wyróżnienie)
   Politechnika Wrocławska
   Uogólnienia modelu Racheva-Rüschendorfa rynku finansowego w oparciu o błądzenie losowe z czasem ciągłym o losowej strukturze gruboziarnistej.
 • 2006 Konkurs XL
  • Mateusz Kwaśnicki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Własności jąder Martina dla funkcji $alpha$-harmonicznych
  • Wojciech Kazimierczak (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Algorytmy najlepszego wyboru w zbiorach częściowo uporzadkowanych
  • Wojciech Skublewski (II nagroda)
   UMCS, Lublin
   Losowe funkcjonalne twierdzenie graniczne w L2[0,1] ze zbieżnościa prawie pewną
  • Piotr Nycz (III nagroda)
   Uniwersytet Jagielloński
   Modelowanie rynkowe stóp procentowych
  • Michała Wróbel (III nagroda)
   Politechnika Rzeszowska
   Domain decomposition Method w nieskończonym obszarze na przykładzie osiowosymetrycznego zagadnienia wymiany ciepła z mieszanymi warunkami brzegowymi.
  • Magdalena Malina (Wyróżnienie)
   Uniwersytet Wrocławski
   Prawdopodobieństwa przejścia na grupach lokalnie zwartych i nierówność Harnacka.
 • 2005 Konkurs XXXIX
  • Adam Bielaszewski (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Rozkłady atomowe martyngałów
  • Jacek Małecki (I nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału na przestrzeniach hiperbolicznych
  • Tomasz Grzywny (II nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Teoria potencjału dla α-stabilnego procesu relatywistycznego
  • Rafał Synowiecki (II nagroda)
   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
   Subsampling for periodically and almost periodically correlated time series
  • Grzegorz Chłapiński (III nagroda)
   Politechnika Wrocławska
   Modele zależności przestrzennych i przestrzenno-czasowych wraz z zastosowaniami
 • 2004 Konkurs XXXVIII
  • Marek Czystołowski (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Wielkie obciążenie systemów z ciężkimi ogonami
  • Anna Pogonowska (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Optymalne, dynamiczne planowanie cen towarów
  • Daniel Łebek (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Matematyczne modele inwestycji wysokiego ryzyka
  • Witold Pawlak (III nagroda) - Uniwersytet Łódzki - O pewnym układzie chaotycznym
 • 2003 Konkurs XXXVII
  • Bartłomiej Siudeja (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Mocna ultrakontraktywność dla półgrup Feymana-Kaca dla relatywistycznych procesów
  • Zbigniew Puchała (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Asymptotyki rozkładu czasu kolizji
  • Paweł Kisowski (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Ułamkowe procesy Gaussowskie
 • 2002/2003 Konkurs XXXVI
  • Tomasz Jakubowski (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - The estmates for the Green function in Lipschitz domains for symmetric stable processes
  • Konrad Szuster (I nagroda) - UMCS Lublin - Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla cišgów niezależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach
  • Jędrzej Kabarowski (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Multilevel Modelling
  • Rafał Hotlos i Maria Oleksy (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Wycena opcji amerykańskich oraz konstrukcja optymalnych czasów wykonania dla trzech klas stochastycznych modeli rynku finansowego z zastosowaniem metod komputerowych
 • 2001/2002 Konkurs XXXV
  • Jacek Wybraniec (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Teoria i algorytmy szacowania cen opcji amerykańskich dla modeli rynku z gaussowskimi i poissonowskimi miarami martyngałowymi
  • Marta Borowiecka (II nagroda) - Politechnika Zielonogórska - Sumy zmiennych losowych i ich zastosowanie
  • Pawel Kuśmierczyk (III nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Rozwinięcia ułamkowego ruchu Browna z zastosowaniami do symulacji
 • 1999/2000 Konkurs XXXIV
  • Anna Jaśkiewicz (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - O procesach decyzyjnych w warunkach niepewności
  • Łukasz Krajna (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Konstrukcje optymalnego portfela dla stochastycznych modeli rynku finansowego z wykorzystaniem rachunku Malliavina
  • Adam Nowak(I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Gradient estimates of harmonic functions corresponding to symmetric stable processes
 • 1998/1999 Konkurs XXXIII
  • Tomasz Schreiber (I nagroda) - UMK Toruń - Estymacja nośników wielowymiarowych rozkładów jednostajnych metodą największej wiarygodności
  • Paweł Sztonyk (I nagroda) - Politechnika Wrocławska - Miary harmoniczne dla procesów Levy'ego
  • Lech Wołowski (I nagroda) - UMCS Lublin - Limit theorems for a strongly dependent random vector field
 • 1997/1998 Konkurs XXXII
  • Rafał Kulik (II nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Procesy punktowe z dalekimi zależnościami i ich zastosowania w teorii kolejek
  • Tomasz Walczyński (II nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne ciągów sum zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Iwona Gajowiak (III nagroda) - UMCS Lublin - Rozkłady graniczne monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami
  • Adam Zagdański (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Nieparametryczna estymacja metodą sita z zastosowaniami do konstrukcji modeli niezawodnościowych i ubezpieczeniowych
  • Anna Sikorska (wyróżnienie) - UAM Poznań - Regularne rozkłady macierzy
 • 1996/1997 Konkurs XXXI
  • Marek Pycia (I nagroda) - Uniwersytet Warszawski - O błądzeniach losowych i nierównościach funkcyjnych typu Wienera-Hopfa
  • Janusz Bachry i Adam Izydorczyk (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Pakiet komputerowy rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych z gaussowskimi a-stabilnymi i poissonowskimi miarami losowymi
  • Adam Młocek (III nagroda) - Politechnika Wrocławska - Zastosowanie metody bootstrap i symulacji procesów stochastycznych do estymacji parametrów modeli matematyki ubezpieczeniowej
  • Paweł Sachse (wyróżnienie) - Uniwersytet Wrocławski - System Bonus-Malus
 • 1994/1995 Konkurs XXX
  • Artur Buchholz (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Nierówności Chinczyna w niekomutatywnej probabilistyce
  • Roman Urban (I nagroda) - Uniwersytet Wrocławski - Szybkość zbieżności iloczynów splotowych miar probabilistycznych do miary jednostajnej na grupach skończonych
  • Rafał Weron (II nagroda) - Politechnika Wrocławska - Skośne rozkłady stabilne: symulacja i estymacja parametrów

Jury konkursu w roku 2011:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Małgorzata Bogdan
 • dr inż. Marek Klonowski
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. Tomasz Żak
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Szajowski

Jury konkursu w roku 2010:

 • prof. Ewa Damek (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Bogdan
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk

Jury konkursu w rok 2009:

 • prof. Tadeusz Bednarski (przewodniczący)
 • prof. Zbigniew J. Jurek
 • dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz
 • dr hab. Wiesław Krakowiak
 • dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki
 • dr hab. Wojciech Mydlarczyk

Jury konkursu w roku 2008:

 • Tadeusz Bednarski (przewodniczący)
 • Agnieszka Jurlewicz
 • Krzysztof Dębicki

Jury konkursu w latach 2005-2007:

 • Władysław Szczotka (przewodniczący)
 • Jarosław Bartoszewicz
 • Michał Ryznar