Main • HomePage

Polskie Towarzystwo Matematyczne we Wrocławiu


LVII Konkurs

na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 57. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

Prace na LVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: ptm.wroclaw[at]gmail.com

Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym też na portalu PTM.

Przewodniczącą jury tej edycji Konkursu jest profesor dr hab. Małgorzata Bogdan.LV Konkurs rozstrzygnięty!

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Jury 55 edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie LV Konkursu


LV Konkurs

na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 55. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

Prace na LV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: konkurs2021[at]math.uni.wroc.pl

Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego PTM oraz na stronie https://ptmwroclaw.wordpress.com/ i na portalu PTM.

Przewodniczącą jury tej edycji Konkursu jest profesor dr hab. Małgorzata Bogdan.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 marca 2021 r. zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Profesor Jan Waszkiewicz

Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2021 r. zmarła członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz

Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2021 r. zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Profesor Tadeusz Bednarski

Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego


LIV Konkurs rozstrzygnięty!

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Jury 54 edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia przyznano

  • mgr. Stanisławowi Cichomskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Coherent distributions: examination of some open problems",
  • mgr. Tomaszowi Cąkale z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Filtr cząsteczkowy z repróbkowaniem Poissonowskim".

Nagrodę drugiego stopnia przyznano

  • mgr. Mikołajowi Słupińskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. "Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing".

Nagroda pierwszego stopnia wynosi 6000zł, nagroda drugiego stopnia wynosi 3000zł.

Ponadto Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień

  • mgr. Oliwierowi Biernackiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. "Random walks in random environment: ruin probability in ballistic regime"
  • mgr. Kajetanowi Janiakowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. "Mathematical modeling of radiation-augmented T-cell extravasation"
  • mgr Monice Jędrzejkowskiej z Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. "Numerical methods for nonlocal differential equations"
  • mgr Martynie Wiśniewskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. "Model Lee-Cartera"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego głównego sponsora Allianz Deutschland AG:

Quantitative Analyst


LIV Konkurs

na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarki.

Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury konkursu zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego PTM oraz ZG PTM.

Przewodniczącą jury tej edycji konkursu jest dr hab. Małgorzata Bogdan.

Prace konkursowe należy składać w wersji elektronicznej w formacie pdf, a wymagane regulaminem dokumenty należy przesyłać na poniższy adres.

 Oddział Wrocławski
 Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką TPiZM
 Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 Plac Grunwaldzki 2/4
 50-348 Wrocław

Wersję elektroniczną pracy proszę przesłać na adres przewodniczącej jury Malgorzata.Bogdan[at]uwr.edu.pl oraz na adres konkurs.ptm@math.uni.wroc.pl. W temacie e-maila podajemy "LIV Konkurs studencki PTM".

Termin składania prac na LIV (pięćdziesiątą czwartą) edycję konkursu mija 31 października 2020.

Partnerzy

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej


Sponsorzy nagród: AllianzWrocławski Oddział PTM zaprasza:

Deklaracja członkowska

Wybierając przy wypełnianiu deklaracji Oddział Wrocławski staje się Pan/Pani członkiem naszej społeczności. Przynależność do naszego Oddziału nie jest związana z zamieszkanie na terenie naszego regionu. Deklarację można wypełnić on-line.

W terminie 30 dni (nie licząc okresów wakacji akademickich) Zarząd Oddziału podejmie decyzję o przyjęciu w poczet kłonków Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Informacja o decyzji zostanie przesłana kandydatowi drogą elektroniczną lub faxem na adres podany w deklaracji.

W terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu prosimy o wpłacenie składki na rachunek bankowy Oddziału:

Dane konta:

Właściciel konta i beneficjent:

Oddział Wrocławski

 Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 Plac Grunwaldzki 2/4
 50-348 Wrocław

nr konta: 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000

 Santander Bank Polska
 00-030 Warszawa
 Pl. Powstańców Warszawy 2

Dla transakcji zagranicznych:

PL 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000 KRDBPLPW Bank Zachodni WBK SA 00-030 Warszawa

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają członkowie Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 czerwca 2020 r. zmarł członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Profesor

Wojciech Okrasiński

Prof. dr hab. Wojciech Okrasiński urodził się 27 marca 1950 roku. Swoją karierę naukową i akademicką realizował na Uniwersytecie Wrocławskim (do 1997), Politechnice Zielonogórskiej i Uniwersytecie Zielonogórskim (1998-2006) oraz Politechnice Wrocławskiej (od 2007).

Zajęcia ze studentami prowadził przez 46 lat, w tym od 2007 r. na Politechnice Wrocławskiej kolejno w Instytucie Matematyki oraz Instytucie Matematyki i Informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, a od 2015 r. na Wydziale Matematyki.

Wspaniały człowiek i matematyk, autor wielu doniosłych prac z równań różniczkowych i ich zastosowań. Wybitny nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów, współtwórca programu ECMI na Politechnice Wrocławskiej. Członek redakcji Mathematica Applicanda.

Pozostanie w naszej pamięci jako ceniony nauczyciel akademicki i wspaniały kolega.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 VI 2020 roku (piątek) o godz. 12:00 Msza św. w kościele św. Andrzeja Boboli w Rawiczu, po Mszy św. pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu. Pół godziny przed Mszą św. w kościele św. Andrzeja Boboli w Rawiczu będzie odmawiany różaniec św. Po Mszy będzie czas na osobiste wspominki.

Dojazd do kościoła

Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego


Zarząd Oddziału Wrocławskiego

Polskiego Towarzystwa Matematycznego

oraz

Centrum im. Hugona Steinhausa

zapraszają na otwarty wykład zatytułowany

An algorithm to solve optimal stopping problems for one-dimensional diffusions

który wygłosi

Ernesto Mordecki

Prelekcja odbędzie się we wtorek 15.10.2019. Początek o godz. 16.15 w sali WS Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Grunwaldzki 2/4.

Dla uczestników sesji dostępny będzie niewielki parking na zapleczu budynku Instytutu Matematycznego. Wjazd od ul. Polaka. Przez domofon przy szlabanie prosimy poinformowa p. portiera, że jesteście Państwo uczestnikami sesji PTM.