Site • Popularyzacja

Gry matematyczne i logiczne

Archiwum Olimpiady Matematycznej

Dnia 2 marca 2010 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zorganizował uroczystość wręczenia medali "Sześćdziesiąt Lat Olimpiady Matematycznej". Okolicznościowe odczyty wygłosili:

 • Kamil Duszenko
 • dr Jarosław Wróblewski
 • dr Mateusz Kwaśnicki

Medale otrzymali:

 • doc. Zbigniew Romanowicz
 • mgr Augustyn Kałuża
 • dr Przemysław Szczepaniak
 • dr Wiesław Suchocki
 • dr Cezary Urban
 • mgr Stanisław Buś
 • mgr Józef Łoziński
 • mgr Krystyna Czycza
 • dr Tomasz Elsner
 • dr Mateusz Kwaśnicki
 • dr Katarzyna Dymara
 • dr Liliana Janicka
 • mgr Bogusław Merdas
 • prof. Witold Nitka
 • dr Bogdan Pawlik
 • dr hab. Tadeusz Pezda
 • dr Witold Seredyński
 • dr Zdzisław Słomian
 • mgr Stanisław Zieleń

a także XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu na ręce Pani Dyrektor dr Danuty Daszkiewicz-Ordyłowskiej.
W uroczystości, między innymi, wzięli udział przedstawiciele władz
Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • JM Rektor prof. Marek Bojarski
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. Piotr Biler
 • Dyrektor Instytutu Matematycznego prof. Ludomir Newelski

Politechniki Wrocławskiej

 • Dziekan dr hab. Marian Hotloś

Wydziału Oświaty Miasta Wrocławia

 • Dyrektor Krzysztof Czaja

Medale wręczał vice prezes ZG PTM prof. Bogusław Hajduk.

Olimpiada Matematyczna