Kontakt • Kontakt

Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Wrocławski

Założone 20 października 1945 roku.

pl. Grunwaldzki 2/4,
50-384 Wrocław

e-mail: ptm@math.uni.wroc.pl, strona www jakub.gismatullin@uwr.edu.pl


Składki członkowskie należy wpłacać na KONTO ODDZIAŁU.

Dane konta:

Właściciel konta i beneficjent:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
nr konta: 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000
Santander Bank
00-030 Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 2

Dla transakcji zagranicznych:

PL 14 1500 1777 1217 7009 4120 0000 KRDBPLPW
Santander Bank
00-030 Warszawa

Składki członkowskie w latach 2011-2022

członkowie zwyczajni - 90 zł,
członkowie zwyczajni - 90 zł,
członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł,
członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł,
członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł,
jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

Statutowy termin wpłat składek upływa 31 marca każdego roku.